misstänker du att du har ett mögelangrepp? gör en mögelbesiktning omgående

Fem tecken att det är dags att göra en grundlig mögelbesiktning

Några tecken på att det är dags för en mögelbesiktning. Oavsett om vi ser det, känner lukten av det eller känner det finns mögel överallt omkring oss. Utomhus spelar svampar en viktig roll i naturen genom att de bryter ner dött organiskt material. Men inomhus producerar mögel allergener som kan orsaka hälsoproblem för människor och husdjur. Eftersom man inte kan se dess sporer med blotta ögat är det nästan omöjligt att upptäcka dem i luften du andas. Lyckligtvis finns det sätt att avgöra om du behöver en mögelbesiktning av en expert.

Utspridning av svartmögel som du kan upptäcka med en mögelbesiktning

Mögelsporerna är osynliga när de transporteras genom luften, men när de landar på en fuktig yta och börjar växa är möglet svårt att missa. Sporerna som varierar i storlek, form och färg ser alltid smutsiga och ohälsosamma ut. Eftersom de behöver fukt för att överleva, verkar svampen ofta kännas kladdig.

Mögel avger dålig lukt

Innan möglet blir synligt ger begynnande angrepp ifrån sig en otrevlig lukt. Det är därför inte konstigt att en unken eller instängd lukt är den vanligaste orsaken till att husägare kontaktar firmor som gör mögelkontroller.

Läckande rör skapar goda förhållanden för mögelsporer

Eftersom svampen behöver vatten för sin överlevnad är ofta nivåerna inom hälsonormen inomhus. Ett undantag är läckande rör som skapar goda förhållanden för de kringflytande sporerna att växa. Det spelar ingen roll var läckan uppstått – i en källare, vägg eller under golvet – svampsporer kommer förr eller senare att hitta den.

Mögel kan ge dig och din familj hälsoproblem

Även om mögel är ganska ofarliga utomhus är allergiska reaktioner ganska vanliga då det uppstår höga koncentrationer inomhus. Detta är särskilt allvarligt för barn och folk med andningsbesvär. Enligt vetenskapliga undersökningar är ett barn av tre allergiskt mot mögel, vilket gör det den näst största allergin efter pollen. Men eftersom symptomen av en allergisk reaktion är ganska vanliga (hostning, nysningar, ögonirritation, snuva osv.) är det många husägare som inte inser sambandet på många månader. En bra tumregel är därför att låta göra en mögelutredning om någon i familjen visar kraftiga eller långvariga allergisymptom i hemmet.

Mögel i gamla hus

Oavsett hur väl du underhåller ditt hus är vattenskador oundvikliga på lång sikt. Oavsett om skadan sker i taket, i källaren eller under skåp är det mycket troligt att svampangrepp följer. Det behöver inte synas eller märkas på andra sätt som genom lukt, men sporerna kan vara skadliga för nuvarande eller framtida invånare. Det är därför inte förvånande att husägare antingen går med på eller själva beställer mögelinspektion innan de säljer bostaden. Man ska också komma ihåg att mögelsanering bara blir dyrare med tiden, och väntar man för länge kan det till och med bli omöjligt att bli av med det.

Om du misstänker mögelangrepp eller märkt något av de nämnda tecknen, kontakta ett städföretag i Skellefteå som gör en mögelbesiktning omedelbart.